Roll of honor

Batch wise Toppers in the University exams – B.P.T Course

2000-01

Charles Vimal.G

Pavithra.K

Chitra Devi.V

2001-02

Sathish Kumar.S

Santha Lakshmi.K

Manimuthu. M

2002-03

Dhana Sekaran.R

Ramya.G.Nair

Sathish Babu.D

2003-04

Gowri.K

Rajesh Kanna.R

Amsavalli.S

2004-05

Darrius B.J.A.C.

VijayaLakshmi.M

Jancy.S

Batch wise Toppers in the University exams – M.P.T Course

2006-07

Uma. N

2007-08

Muthukrishnan.P

2008-09

Mukil Singh.M.G

2009-10

John Pressley